Uloga transfer stanica u efikasnom sistemu upravljanja otpadom

Transfer stanice igraju ključnu ulogu u savremenom sistemu upravljanja otpadom, predstavljajući ključnu vezu između mesta generisanja otpada i lokacija njegovog daljeg tretmana, poput deponovanja ili spaljivanja. Glavna svrha transfer stanica je prenos otpada iz gradskih vozila za sakupljanje smeća u vozila većeg kapaciteta, omogućavajući ekonomičan transport otpada ka udaljenim mestima deponovanja. Ovaj koncept prati internacionalne trendove u upravljanju otpadom, koji su postali standard i u Srbiji. S obzirom na političko-ekonomske zahteve pridruživanja Evropskoj uniji, Republika Srbija je uskladila zakone, regulative i norme vezane za upravljanje otpadom. Nacionalna strategija upravljanja otpadom predviđa izgradnju regionalnih sanitarnih deponija, reciklažnih centara, transfer stanica i spalionica otpada. Nakon zatvaranja sanitarnih deponija, transfer stanice postaju ključne u procesu upravljanja otpadom. Udvostručenje udaljenosti od gradova do regionalnih deponija ili spalionica čini ih neophodnim. Transfer stanice su posebno važne u kontekstu planiranja spalionica, jer će udaljenosti biti još veće. Transfer stanice efikasno zamenjuju neuslovne deponije, prikupljajući otpad na jednom mestu, pretovarajući ga u specijalne Abrol kontejnere i transportujući na dalje relacije. Ovaj pristup čini transfer stanice idealnim rešenjem za urbana područja opština i gradova. Glavni cilj transfer stanica je ostvarivanje ekonomičnijeg transporta. Kroz pretovar otpada iz gradskih vozila i sabijanje u zatvorenim Abrol kontejnerima, smanjuje se broj transporta potrebnih za deponovanje. Ovo direktno utiče na smanjenje potrošnje goriva, troškova amortizacije, rezervnih delova i popravki vozila. Smanjenjem broja radnika i radnih sati, transfer stanice doprinose smanjenju zagađenja vazduha kroz smanjenje emisija CO2. Investicija u izgradnju transfer stanica je opravdana ako je udaljenost do lokacije daljeg tretmana otpada oko 20-25 km u jednom smeru, odnosno 40-50 km u oba pravca. Na većim razdaljinama, ekonomske uštede postaju još značajnije, čineći transfer stanice još rentabilnijim rešenjem.